Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Tydal kommune - Valg - Forhåndsstemmegivning
Hopp til hovedinnhold

Forhåndsstemmegivning

 12. august - 6. september 2019

Velgere innenriks som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det i tidsrommet 12. august – 06. september. 

Du kan avgi forhåndsstemme hos:
Tydal kommune, servicekontoret:  
Åpningstider er mandag - fredag kl. 08:00 – 15:30. 
Lørdag 31.08 kl. 11.00-13.00 
Fredag 06.09 kl. 08.00-20.00.

Vær tidlig nok ute!
Hvis din forhåndsstemme skal sendes til en annen kommune, vær oppmerksom på at du selv er ansvarlig for å avgi stemmen så tidlig at stemmegivningen kan mottas av det andre valgstyret innen kl. 17.00 tirsdag etter valgdagen.

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på valgdagen eller forhåndsstemme på annen måte, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg.  Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet til kommunen innen 3. september. 

Er du i tvil om hvordan du skal forholde deg, kan du kontakte valgstyret i kommunen. 
Tydal kommune tlf. 73 81 59 00.

kommunevåpen.pngOppdatert: 09.08.2019 07:00
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook