Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Manntallet

 Står du i manntallet

For å ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingvalget i 2017 må du:

  • fylle 18 år innen utgangen av 2017
  • være innført i  manntallet i en kommune på valgdagen
  • være oppført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen
  • være statsborgere i et nordisk land og folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni 2017.
Står du i manntallet i Tydal kommune?

Du kan undersøke om du står i kommunens manntall når det i perioden 20. juli - 11. september 2017 ligger ute til offentlig ettersyn i servicekontoret hod Tydal kommune

Har du nylig flyttet til kommunen og folkeregistermyndigheten har mottatt din flyttemelding innen 30.juni 2017 skal du stå i tilflyttingskommunens manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller avgi forhåndsstemme. Tid og sted for forhåndsstemmegivningen blir kunngjort særskilt.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Tydal kommune v/valgstyret, Tydalsvegen 125,7590 Tydal


Eventuelle endringer i Folkeregisteret

Manntallet lages på bakgrunn av opplysninger som folkeregisteret har registrert om deg 30. juni 2017. Ta kontakt med Folkeregisteret på telefon 800 80 000 dersom du skal melde endringer.


Kunngjøring om utlegging av Sametingets valgmanntall 2017

Sametingets valgmanntall vil i perioden 20. juli – 11. september 2017 ligge ute til offentlig ettersyn i henholdsvis servicetorget og biblioteket hos Selbu kommune og i servicekontoret hos Tydal kommune.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra Sametingets valgmanntall i kommunen, kan du kreve at Sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.

Sametingets adresse:
Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok

​​
Oppdatert: 10.08.2017 08:54

 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook