Sametingsvalget 2021 - Tydal kommune

Sametingsvalget 2021

Sametingsvalget 2021

Sametingsvalg

Du kan stemme på sametingsvalget ved Tydal rådhus i forhåndsstemmeperioden. Oversikt over åpningstider.

Følg smittevernregler og råd

Det er viktig at du følger smittevernregler og råd som gjelder der du bor. Husk å holde avstand og ha god håndhygiene når du stemmer, og ikke dra til stemmelokalet hvis du er syk.

Også velgere som er syke, i isolasjon eller karantene skal få mulighet til å stemme. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon.

Du kan forhåndsstemme hvor som helst i landet fra tirsdag 10. august til fredag 10. september. Finn ditt nærmeste valglokale og åpningstider på valglokaler.no.

Her finner du informasjon om sametingsvalget 2021 (sametinget.no)

Godkjente valglister til sametingsvalget 2021

Stemmerett ved sametingsvalget

Sametingets valgmanntall

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme. 

Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget på telefon 78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Står du i manntallet?

Du kan undersøke om du står i manntallet i kommunen der du bor. Manntallet for Tydal er lagt ut til ettersyn på følgende steder:

  • Tydal rådhus, servicekontoret (åpent mandag - fredag klokken 9:00 - 14:00)
  • Husk legitimasjon! Uavhengig av når og hvor du ønsker å avlegge stemme er det viktig at stemmemottaker kan identifisere deg. Husk derfor å ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge stemme! Gyldig legitimasjon er pass, førerkort, bankkort. 

Klage

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.

Her kan du lese mer om innmelding i valgmanntallet (sametinget.no)