Godkjente valglister - valg 2019 - Tydal kommune

Godkjente valglister - valg 2019

Godkjente valglister - valg 2019

Det er valgstyret i kommunen som behandler forslag til politiske lister for kommunestyret

Valgstyret i Tydal kommune har godkjent følgende forslag til valglister (alfabetisk rekkefølge)

 
  • Det norske arbeiderparti
  • Senterpartiet