Presentasjoner fra folkemøte 22.9.2021 - Revisjon av konsesjonsvilkår for Neavassdraget - Tydal kommune

Presentasjoner fra folkemøte 22.9.2021 - Revisjon av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Presentasjoner fra folkemøte 22.9.2021 - Revisjon av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Tydal kommune arrangerte folkemøte 22.9.2021. Tema for møtet var informasjon om gjeldende vilkår, avklaringer rundt hva som er oppe til revidering, samt videre saksgang.

Presentasjoner fra folkemøtet

Revidering av konsesjonsvilkår for Neavassdraget v/Tydal kommune (PDF, 331 kB)

Vilkårsrevisjoner v/ Statkraft (PDF, 2 MB)

Vannforvaltningsplanen og vilkårsrevisjoner v/Trøndelag fylkeskommune (PDF, 2 MB)

Hva er vilkårsrevisjon? v/ NVE (PDF, 4 MB)