Ønsker innspill til revisjonen av konsesjonsvilkår for Neavassdraget - Tydal kommune

Innspill til revisjonen av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Innspill til revisjonen av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Kommunen ønsker innspill til arbeidet med revisjonen av konsesjonsvilkårene

Tydal kommune har startet arbeidet med å utarbeide krav til vilkårsrevisjon for Neavassdraget. I den forbindelse ønsker kommunen flest mulig innspill fra eksterne interesser.

Innspillene sendes skriftlig til: Tydal kommune, Tydalsvegen 125, 7590 Tydal eller pr e-post: posttmottak@tydal.kommune.no innen 31.1.2022

Her kan du lese presentasjoner fra folkemøtet i Tydal kulturhus, 22.9.2021