Revisjon av konsesjonsvilkår for Neavassdraget - Tydal kommune

Revisjon av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Tydal kommune arrangerte folkemøte 22.9.2021. Tema for møtet var informasjon om gjeldende vilkår, avklaringer rundt hva som er oppe til revidering, samt videre saksgang.

 

 

Kommunen arbeider med revisjonen av konsesjonsvilkårene