Revisjon av konsesjonsvilkår for Neavassdraget - Tydal kommune

Revisjon av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Handikapfiskeplass Nea

Tydal kommune arrangerte folkemøte 22.9.2021. Tema for møtet var informasjon om gjeldende vilkår, avklaringer rundt hva som er oppe til revidering, samt videre saksgang.

 

 

Elva Nea

Kommunen ønsker innspill til arbeidet med revisjonen av konsesjonsvilkårene