Ønsker innspill til revisjonen av konsesjonsvilkår for Neavassdraget - Tydal kommune

Revisjon av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Revisjonen av konsesjonsvilkår for Neavassdraget

Kommunen arbeider med revisjonen av konsesjonsvilkårene

Tydal kommune har startet arbeidet med å utarbeide krav til vilkårsrevisjon for Neavassdraget. 

Her kan du lese presentasjoner fra folkemøtet i Tydal kulturhus, 22.9.2021

Innspill som har kommet til kommunen:

Naturvernforbundet (PDF, 250 kB)

Græsli idrettslag (PDF, 93 kB)

Selbu Grunneierlag (PDF, 44 kB)

Nea Elveeierlag (PDF, 118 kB)

Per Ingebrikt Græsli (PDF, 2 MB)

Storørretens venner (PDF, 132 kB)

Stugudal Grunneierlag (PDF, 235 kB)

Trondhjems Turistforening (MSG, 287 kB)

Sylan Landskapsvernområde (PDF, 2 MB)

Thomas Angells Stiftelser (PDF, 243 kB)

Tydal Grunneierlag (PDF, 77 kB)

Østby Essand Grunneierlag (PDF, 56 kB)

Artikkelliste