Regionalt næringsfond Neadalen - Tydal kommune

Regionalt næringsfond Neadalen

Regionalt næringsfond Neadalen

Regionalt næringsfond Neadalen er et interkommunalt samarbeid mellom Selbu og Tydal kommuner

Fondet mottar midler fra Trøndelag Fylkeskommunes regionale utviklingsmidler. Disse skal gå til prosjekter som samsvarer med prioriterte mål og strategier i Virkemiddelprogrammet. Programmet utarbeides årlig.

På grunn av kraftig kutt i overføringen av tilskuddsmidler fra kommunal- og moderniseringsdepartementet ser det ikke ut som det blir bevilget midler i 2021. 

Innovasjon Norge er fylkeskommunens operatør for finansiering av enkeltbedrifter, og mottar årlig midler fra Trøndelag Fylkeskommune til dette formål. Midlene nyttes som distriktsutviklingstilskudd, lån, etablererstipend mv. Les mer på www.innovasjonnorge.no

For å kunne søke på midlene må elektronisk søknad sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Alle punkt i det elektroniske skjemaet må fylles ut, og dette skjemaet er grunnlaget for søknadsbehandlingen.

Søknadsfrist kunngjøres i lokalavisa Selbyggen, www.regionalforvaltning.no, www.tydal.kommune.no og www.selbu.kommune.no

Regionalt næringsfond Neadalen - vedtekter (PDF, 114 kB)

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler