Lønnstilskudd for bedrifter - sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune - Tydal kommune

Lønnstilskudd for bedrifter - sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune

Lønnstilskudd for bedrifter - sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune

Retningslinjer for sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune

Formålet med ordningen er at ungdom skal få mulighet til å få noe arbeidserfaring, kunnskap om arbeidslivet, tilnærme seg arbeidslivet gjennom å søke en jobb og være i et ansettelsesforhold med de goder og plikter det innebærer.

Tydal kommune kan gi lønnstilskudd til bedrifter som ønsker å være en del av denne ordningen.

Følgende vilkår gjelder for næringsaktører som ønsker å benytte seg av denne ordningen

 • bedrifter kan søke om å få refundert inntil 50 % av lønnsutgiftene inntil 77, - pr. time, for inntil 2 ungdommer pr. bedrift.
 • bedriften administrere arbeidsforholdet med utlysning, intervju, ansettelse og arbeidsavtale.
 • det kan gis tilskudd til lønnsmidler for inntil 112,5 timer pr. skoleungdom.
 • bedriften har arbeidsgiveransvar, er ansvarlig for sosiale utgifter og foretar lønnsutbetaling.
 • tilbudet gjelder ungdom fra og med det året de fyller 16, og til og med det året de fyller 19 år.
 • ordningen gjelder for skoleungdom med bostedsadresse i Tydal.
 • lønnstilskudd utbetales i etterkant av arbeidsforholdet ved mottatt kopi av arbeidsavtale og lønnsslipp, senest 2 mnd. etter avtaleslutt.

I tillegg har Statsforvalteren lyst ut 250 ukelønner/tilskudd a 7000 kr til sommerjobb for skoleungdom i alderen 15 – 20 år. Det er kommunen som søker på vegne av lokalt næringsliv eller egne kommunale etater. Du kan lese mer om ordningen her Trøndelagfylke/sommerjobb.

Det skal brukes samme søknadsskjema for begge ordningene.

Søknadsfrist: 27. mars 2022

Retningslinjer

 • Hvem gjelder retningslinjene for: Alle som tilbyr og tilbys sommerjobb finansiert med midler fra Tydal kommune
 • Hvem kan få sommerjobb? Ungdom fra og med det året de fyller 16 år, til og med det året de fyller 19 år, med bostedsadresse i Tydal
 • Formål med ordningen: Gi skoleungdom en viss grad av arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet. Få utført samfunnstjenlige oppgaver i næringslivet/kommunen, som kan være til allmenn glede og nytte
 • Rammer for bedrifter: Kommunestyret vedtar årlig en ramme for tilskudd.
 • Bedrifter kan søke om å få refundert inntil 50% av lønnsutgiftene (tarifflønn), for en skoleungdom, for inntil 112,5 timer pr. skoleungdom
 • Det private næringslivet i kommunen må melde inn behov for sommerjobb til Tydal kommune
 • Det private næringsliv/bedriften sørger selv for arbeidsavtaler, lønn og sosiale utgifter
 • Det er bedriften selv som foretar utlysning, ansettelse, arbeidsavtale og lønnsutbetaling
 • Lønn: Næringslivet/bedriften foretar selv lønnsutbetalingene
 • Arbeidsavtale og arbeidsgivers ansvar: Arbeidsforholdet reguleres i tråd med gjeldende lover og regler. Arbeidsgiver plikter å opprette skriftlig arbeidsavtale med arbeidstaker
 • Annonsering: Bedriften er selv ansvarlig for utlysing
 • Andre forhold: Utbetaling av tilskudd til bedrifter, skjer ved mottatt kopi av arbeidsavtale og lønnsslipp/bilag, senest 2 mnd etter avtaleslutt.

Vedtatt administrativt 06.02.2019

Søknadsskjema for bedrifter