Sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune - Tydal kommune

Sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune

Sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune

Retningslinjer for sommerjobb for skoleungdom i Tydal kommune

 1. Hvem gjelder retningslinjene for: Alle som tilbyr og tilbys sommerjobb finansiert med midler fra Tydal kommune
 2. Hvem kan få sommerjobb? Ungdom fra og med det året de fyller 16 år, til og med det året de fyller 19 år, med bostedsadresse i Tydal
 3. Formål med ordningen: Gi skoleungdom en viss grad av arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet. Få utført samfunnstjenlige oppgaver i næringslivet/kommunen, som kan være til allmenn glede og nytte
 4. Rammer for bedrifter: Kommunestyret vedtar årlig en ramme for tilskudd.
  *Bedrifter kan søke om å få refundert inntil 50% av lønnsutgiftene (tarifflønn), for en skoleungdom, for inntil 112,5 timer pr. skoleungdom
  *Det private næringslivet i kommunen må melde inn behov for sommerjobb til Tydal kommune
  *Det private næringsliv/bedriften sørger selv for arbeidsavtaler, lønn og sosiale utgifter
  *Det er bedriften selv som foretar utlysning, ansettelse, arbeidsavtale og lønnsutbetaling
 5. Lønn: Næringslivet/bedriften foretar selv lønnsutbetalingene
 6. Arbeidsavtale og arbeidsgivers ansvar: Arbeidsforholdet reguleres i tråd med gjeldende lover og regler. Arbeidsgiver plikter å opprette skriftlig arbeidsavtale med arbeidstaker
 7. Annonsering: Bedriften er selv ansvarlig for utlysing
 8. Andre forhold: Utbetaling av tilskudd til bedrifter, skjer ved mottatt kopi av arbeidsavtale og lønnsslipp/bilag, senest 2 mnd etter avtaleslutt.

Vedtatt administrativt 06.02.2019