Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Krav og kostnader ved servering av alkohol

Du må søke om skjenkebevilling hvis

  • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer - ambulerende skjenkebevilling
  • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling - en enkelt bestemt anledning
  • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - en enkelt bestemt anledning.

Hvilke krav må du oppfylle?

  • bevillingssøker må være fylt 20 år
  • du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen.
  • skjenkeansvarlig må være fylt 20 år

Hva koster det?

4.1 Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling
Salg- og skjenkebevilling av alkoholholdig drikk og serveringsbevilling Enhet 2020
Etablererprøve for serveringssted (§ 7 forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted) pr. gang 400
Kunnskapsprøve i alkoholloven for daglig leder og stedfortreder (kap. 5 i alkoholforskriften) pr. gang 400
Behandling av søknader om ambulerende skjenkebevilling og søknader for en enkeltanledning (§ 6-2 i alkoholforskriften) pr. søknad inntil kr 360
Salg- og skjenkebevilling av alkohol kan gis maks fire år om gangen. Bevillingsgebyret er etter omsetningen av salg og skjenking pr. vareliter pr. år for drikk i gruppe 1, 2 og 3. (Betalingssatsene reguleres iht. § 6-2 i alkoholforskriften)

Slik søker du

Søknadsskjema - skjenkebevilling for arrangement

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er ca 3 uker. 

Hvordan får du svar?

Svar sendes pr. post eller epost. Faktura blir ettersendt.

Lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder