Søke plass i kulturskolen

Søke plass i kulturskolen

Hvem kan søke og få tilbudet?

Skolen er åpen for alle barn og unge i grunnskolen. Det kreves ingen forkunnskaper for opptak i kulturskolen. Elever i 2. og 3. klasse kan søke om opptak innen lek og rytme og piano/keyboard. Elever fra og med 4. klasse kan søke om opptak innen alle tilbud i kulturskolen. Elever som går ut av grunnskolen må søke spesielt dersom de ønsker et tilbud videre. Det tas forbehold om at kommunen kan skaffe lærere som har kompetanse innen de enkelte tilbud. 

Søknadsfrist

Hovedinntaket er hver høst med søknadsfrist 1. mai. Dersom det er ledig kapasitet, kan elever også få plass ved 2. termin (etter jul). Skolen tar normalt ikke inn elever midt i en termin. 

Slik søker du

Søknadsskjema

Hva koster det?

1.3 Kulturskole
Kulturskole Enhet 2019 2020
Egenbetaling pr. tilbud pr. år 2376 2615
  • Leie av instrument er satt til kr 200,- per år.

  • Søsken får 25% moderasjon.

  • Faktura sendes ut 1 gang pr. halvår.

Skoleruta

Vi følger kommunens skolerute (PDF, 25 kB).

Kontakt

Mona Moan Lien
Leder
E-post
Telefon 951 79 939
Lars Gunnar Lien
Lærer
E-post