Isfiskeløyper - Tydal kommune

Isfiskeløyper

Isfiskeløyper

Tydal har 3 godkjente isfiskeløyper. Disse er åpne for ferdsel med snøscooter når isfiske er målet med turen

Løype 1, Stugudalen - Nesjøen

Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Stugudalen til Nesjøen. Løypetraseen starter fra merket parkeringsplass i Stugudalen. Herfra går løypa parallelt med Sylsjøvegen etter gammel vintervegled til Storbekken og følger Sylsjøvegen til Spaklarslia, videre over Geitbekkvika og over Nesjøen til Nedre Brokksjøen.

Løype 2, Østby - Esandsjøen

Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Nebjørga til Esandsjøen. Løypetraseen starter fra merket parkeringsplass, Ol-Persbakken, ved Nebjørgveien i Østby. Herfra går løypa i nordvestlig retning forbi Rødalstjønna, videre nordøstover parallelt med skitraseen over Hammerslettet, mot Finnsbrekka, ned Nøsterdalen til Nøsteråa og videre til Mulen.

Løype 3, Moen - Nesjøen

Det er godkjent løype for kjøring med snøskuter fra Moen til Nesjøen. Løypetraseen går fra merket parkeringsplass ved Moen. Herfra følger Nesjøvegen fra Moen til Nesjø dam og videre ut på Nesjøen.

Løypeavgift

Betal løypeavgift her

Medlemmer i Tydal snøscooterklubb får rabatterte sesongkort solgt via klubben. 

For betaling med kontanter finnes det en kasse for dette ved parkeringsplassen i Østby for løypa Østby-Esandsjøen. For Stugudal-Nesjø løypa kan dette la seg gjøre hos Stugudal håndverk og fritid i sentrum av Stugudal. Tydalskortet får du kjøpt hos Best, Væktarstua Hotel, Stugudal Håndverk og Fritid.

For kjøring i isfiskeløyper kreves det også fiskekort. Kjøp fiskekort her. Du får også kjøpt kortene på utvalgte utsalgssteder i Tydal.

NB! Løypene kan stenges på kort varsel pga. føre eller i perioder for reindrift.

Regler for isfiskeløypene

Følgende tekst er i grove trekk utdrag fra forskriftene.

  • kjøring er kun tillatt i merket trasè
  • kjøring mellom Nesjøen og Esandsjøen er ulovlig
  • kjøring på Nesjøen er også tillatt inn til Nedre Brokksjøen
  • rasteplasser kun i strandsonen
  • ferdsel på land betraktes som kjøring utenfor løypetrasèen
  • overtredelser blir straffet i henhold til motorferdselloven
  • for å kjøre snøskuter i isfiskeløypene må du løse både fiskekort og løypeavgift

 

Forskrifter

Forskrift om isfiskeløyper for kjøring med snøscooter til Nesjøen og Essandsjøen, Tydal kommune, Sør-Trøndelag

Kart

Kart over godkjente isfiskeløyper i Tydal kommune (PDF, 6 MB)