Feiing og tilsyn - Tydal kommune

Informasjon til deg som venter på feiing/tilsyn i din fritidsbolig

Ny forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Tydal kommune fastsetter at alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming i bygning, nå er underlagt krav om feiing- og tilsyn.

Alle fritidsboliger er med i en feie- og tilsynsplan på lik linje med boliger.

Du vil bli kontaktet i forkant av feiing/tilsyn, og får et varsel om at feieren kommer.

Har du spørsmål om når din eiendom får feiing/tilsyn, eller er usikker på om det kan være fare for brann, ta kontakt med feierformann Arnstein Kongshaug på tlf. 474 54 568.

 

Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

Tydal kommune deltar i det interkommunale brann- og feiervesenet for Os, Røros, Holtålen og Tydal. Dette er den lokale faginstansen for brannvern i våre kommuner. Vi har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning

Primæroppgavene til feiing og tilsyn er alt av forebyggende tjenester. Feieren utfører kontroll og feiing med piper og ildsteder. Med tilsyn menes forebyggende brannvern og kontroll med særskilte bygninger.

Feiing og tilsyn av fritidsboliger

I 2019 startet vi opp med feiing og tilsyn av fritidsboliger i Os, Røros, Holtålen og Tydal kommuner, og dette vil foregå over en periode på 5 år. Alle fritidsboliger som får feiing og tilsyn blir kontaktet i forkant av dette. 

Kontaktperson

Kontaktperson for feiing i Tydal kommune er
Arnstein Kongshaug
Feierformann
Tlf. 474 54 568

Faktura

Har du spørsmål om tilsendt faktura for feiing/tilsyn så kan du sende en henvendelse til postmottak@tydal.kommune.no  eller ringe servicekontoret på tlf.: 73 81 59 00.

Mer informasjon om tilsyn

Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og om gebyr for denne tjenesten, Tydal kommune, Trøndelag

Priser

3.1.4 Feiing- og tilsynsgebyr
. Enhet 2021 2022
Bolighus og fritidsbolig pr. år 700 700
Fra 2. pipe/ pr. pipe pr. år 300 300

Priser inkl. mva.