Informasjon til deg som venter på feiing/tilsyn i din fritidsbolig

Ny forskrift om at fritidsboliger også skal ha feiing og tilsyn har medført at antall enheter for kontroll totalt har økt kraftig. En følge av dette er stor etterspørsel etter- og mangel på feiere.

Alle fritidsboliger er nå med i en feie- og tilsynsplan på lik linje med boliger. Du vil bli kontaktet i forkant av feiing/tilsyn. Du må derfor avvente til du får et varsel om at feieren kommer.

Er du usikker på om det kan være fare for brann, skal du ta kontakt med Arnstein Kongshaug på tlf. 474 54 568.

Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn

Tydal kommune deltar i det interkommunale brann- og feiervesenet for Os, Røros, Holtålen og Tydal. Dette er den lokale faginstansen for brannvern i våre kommuner. Vi har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning

Primæroppgavene til feiing og tilsyn er alt av forebyggende tjenester. Feieren utfører kontroll og feiing med piper og ildsteder. Med tilsyn menes forebyggende brannvern og kontroll med særskilte bygninger.

Feiing og tilsyn av fritidsboliger

Fra 2019 starter vi opp med feiing og tilsyn av fritidsboliger i Os, Røros, Holtålen og Tydal kommuner, og dette vil foregå over en periode på 5 år. Alle fritidsboliger som får feiing og tilsyn blir kontaktet i forkant av dette. 

Kontaktperson

Kontaktperson for feiing i Tydal kommune er
Arnstein Kongshaug
Feierformann
Tlf. 474 54 568

Mer informasjon om feiing

Mer informasjon om tilsyn

Priser

3.1.3 Feiing- og tilsynsgebyr
. Enhet 2019 2020
Bolighus og fritidsbolig pr. år 500 700
Fra 2. pipe/ pr. pipe pr. år 208,75 300

Priser inkl. mva.