Brann og redning

Brann og redning

Tydal kommune deltar i samarbeidet, Interkommunal brannledelse Røros, Os, Holtålen og Tydal kommuner. Dette er fagledelsen for brannvern i de deltagende kommunene. Brann- og redningstjenesten sin primæroppgave er å beskytte lokalsamfunnet mot ulykker og skader forårsaket blant annet av brann og akutt forurensing

Tydal brannstasjon

Tydal brannstasjon er lokalisert i Ås og er base for utrykningsmannskapene i Tydal brann- og redningstjeneste.

Tydal brann- og redningstjeneste

Tydal brann- og redningstjeneste har deltidsansatte i beredskapsstyrke som rykker ut ved melding om brann og ulykker. Beredskapsstyrken er utstyrt med elektronisk varsling som bæres 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Brann- og redningstjenesten har ikke faste vaktlag men det opprettes dreiende vaktlag ved behov, for eksempel i påske- og ferietid. Ved melding om hendelse går det ut fullalarm til hele beredskapsstyrken.

Melding av brann og ulykker

Ring 110 for melding av brann og ulykker.