Bålbrenning

Bålbrenning

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark (utmark er det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge)

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet. 

Total bålforbud

Hvis skogbrannfaren er høy kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I praksis betyr et slikt totalforbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, annen utmark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser når det er total forbud.

Totalt bålforbud blir annonsert i lokalavisen, på kommunens nettsider og facebooksider. 

Tips til trygg bålbrenning

  • ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
  • det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
  • det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
  • bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
  • bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
  • ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket
  • alle bål skal slukkes før det blir mørkt, slik at det ikke oppfattes som brann av de som ser bålet på avstand.