Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens - Tydal kommune

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens

Kommunen har tilbud om dagaktiviteter til hjemmeboende personer med demens

Tilbud

  • Inn-på-tunet (gårdsaktiviteter)  
  • aktiviteter ved Tydal sykehjem

Tjenesten tilbys etter søknad og derpå behovsvurdering.

Hvordan søke?

Ta kontakt med forvaltningskontoret eller hukommelsesteamet for mer informasjon om tilbudet og søknadsprosess.

Kontaktinformasjon

  • Værnesregionen forvaltningskontor: tlf. 400 31 166
  • Leder hukommelsesteam/ergoterapeut: tlf. 952 95 938