TT-kort - Tydal kommune

TT -kort

TT -kort

Tilrettelagt transport for personer med varig funksjonsnedsettelse som ikke kan, eller har store vansker med å benytte kollektivtransport. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Transporttjenesten er for funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke vanlige kollektive transportmidler.

For å få denne tjenesten, må det være en direkte sammenheng mellom varig funksjonshemming og manglende evne til å benytte kollektive kommunikasjonsmidler. Ordningen skal ikke erstatte manglende kollektive transporttilbud i området, eller at du ikke disponerer privatbil. Høy alder eller lang avstand til holdeplass er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning.

Søknadsskjema og egenerklæring - Trøndelag fylkeskommune

Retningslinjer for tildeling av TT- ordningen - Trøndelag fylkeskommune

Søknad sendes til

NAV Værnes avdeling, Tydal, Tydalsvegen 125,7590 Tydal. Telefon: 55553333