Spørmål og svar

Spørmål og svar

Generelt henviser vi til folkehelseinstituttet sin nettside som oppdaterer informasjonen kontinuerlig.  

Folkehelseinstituttet sin nettside: 

Fakta om koronavirus

Informasjon til befolkningen

Reiseråd

1. Hva gjør kommunen for å forberede seg på et mulig smitteutbrudd? 
Svar: Sikrer at helsepersonell er godt informert og forberedt på oppgaver med diagnostikk og ivaretakelse av personer med smittsom sykdom. I tillegg er det innført regler for ansatte i forbindelse med jobbreiser og karantene, dette gjelder spesielt helsepersonell. 
 
2. Hva er kommunens råd til deg som innbyggere? 
Svar: Følge gode råd omkring håndhygiene og hoste (fhi.no). Følg råd omkring karantene og egenomsorg, hold avstand til personer med mulig risiko for smitte, og hvis du kjenner symptomer kontakt din fastlege eller legevakta på telefon 116117. 
 
3. Hvordan informerer kommunen innbyggerne om koronavirus? 
Svar: Vi informerer via hjemmesiden, facebook og media. Intern kommunikasjon mellom kommuneoverlege og allmennleger, og mellom kommuneoverlegen og ledelsen i kommunene. Ansatte får informasjon via Innsida og nærmeste leder. 
 
4. Hvor godt er kommunens ansatte, spesielt innen omsorg og oppvekst, forberedt på å håndtere situasjonen dersom det blir en pandemi i Tydal? 
Svar: Ledere og ansatte gjennomgår nå planverk og muligheter for å kunne opprettholde tjenester selv om sykefravær topper seg. 
 
5. Hva gjør kommunen med tjenestetilbudet dersom 25 % eller mer av de ansatte blir syk? 
Svar: Kommunen må redusere tjenestetilbudet for å opprettholde de mest viktige med tanke på liv og helse.  
 
6. Hvilke risikogrupper/pasienter vil bli prioritert dersom det blir kapasitetsutfordringer med tanke på behandling? 
Svar: De sykeste får prioritet, slik at vi kan redde liv. Prioritering gjøres i samarbeid med sykehusene i fylket.  
 
7. Hva er kommunens rolle om noen skulle få påvist smitte? 
Svar: Vi må risikovurdere fortløpende og gi råd. Vurdere tiltak for å begrense videre smitte. Fastlegen vil være den som følger opp den enkelte. 
 
8. Hvilke tiltak vurderes ved et eventuelt utbrudd? 
Svar: Tydal kommune har opprettet et eget team for prøvetaking av innbyggere med mistanke om koronavirus i henhold til kriterier fra Folkehelseinstituttet. Legevakten har stengt ytterdøren for å unngå smittespredning. 
 
9. Har kommunen foretatt seg/vil kommunen foreta seg noe særskilt opp mot egne ansatte? 
Svar: Kommune har etablert egne rutiner tilpasset helsepersonell og øvrige ansatte. 
 
10. Har kommunene avlyst egne arrangementer og samlinger for å hindre smitte? 
Svar: Ja, vi tar nødvendige forhåndsregler. Kommuneoverlegen vurderer fortløpende i samarbeid med kommunedirektørenes ledergruppe. 

11. Kan det avholdes private arrangement på offentlige steder i kommunen?
Svar: 
Kommunene har kun rådgivende myndighet, og anbefaler i henhold til nasjonale råd fra FHI og Helsedirektoratet.  

12. Stenger kommunen barnehage og skole ved påvist koronasmitte? 
Svar:
Ja, både barnehagen og skolen er stengt inntil videre. Ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner får tilbud om barnehage og skole. Ta kontakt med kommunen dersom det er aktuelt for deg.

13. Kommer kommunen til å sperre av geografiske områder for å hindre smittespredning?
Svar:
 Ikke aktuelt per dags dato. 

14. Hvordan håndterer kommunen egne ansatte som har vært på reise i et område med vedvarende spredning av koronavirus? 

  • helsepersonell skal holdes unna pasienter i 14 dager fra de forlot smitteområdet. Råd til helsepersonell som har vært i smitteområder.
  • Alle som har vært på reise i utlandet (unntatt kun reise i Sverige og Finland) skal være i karantene i 14 dager etter hjemkomst. Ved evt. sykdom skal alle være i karantene i 7 dager etter symptomfrihet.

15. Jeg har ikke fastlege, hva gjør jeg?  
Svar: Ta kontakt med legevakta på telefon 116117.  Følg med på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet for mer informasjon om koronavirus (fhi.no).

16. Kan vi ta test på helsestasjonen? 
Svar:
 Nei, dette ivaretas av fastlege eller legevakta, som vurderer om test skal tas. 

17. Er det greit å reise på hytta?

Svar: Nei, kommunen fraråder på det sterkeste å reise til hytta slik situasjonen er. Vi har ikke helseberedskap til å ivareta andre enn egne innbyggere.

18. Trondheim lufthavn Værnes ligger i Stjørdal kommune, gjør kommunen noen tiltak for å sikre at smittede blir forsvarlig ivaretatt? 
Svar: Ja, det er etablert et samarbeid med flyplassen for å ivareta reisende, om de trenger legehjelp eller informasjon omkring smittevern.    

19. Vi har bestilt ferie til utlandet, kan vi fortsatt dra? 
Svar: Generelle reiseråd er gitt av UD og FHI.

20. Bør alle gå til innkjøp av munnbind? 
Svar:
 Nei, erfaring tilsier at personer som bruker munnbind oftere tar seg til ansiktet, noe som faktisk kan øke smittefaren. 

21. Hvordan kan jeg pleie meg selv og min familie best mulig om vi blir smittet og får hjemmekarantene? 
Svar
: Følg med på almenntilstanden og kontakt fastlege dersom det virker alvorlig. Ellers, ordinær pleie som ved influensa.  

22. Svømmehallen i Tydalshallen er stengt inntil videre.

23: Vil fjernundervisning være aktuelt for elever som er satt i hjemmekarantene? 
Svar:
Ja, kommunen er pliktig å gi et opplæringstilbud når skolen er stengt.

24: Hvem er det så langt på verdensbasis som faktisk har død av koronaviruset? Hvilken folkegruppe er hardest rammet? Har Tydal tiltak for å beskytte disse i større grad enn andre mot koronavirus? 
Svar:
 Folkehelseinstituttet viser generell informasjon om den globale situasjonen med viruset, og hvilke grupper i befolkningen som forventes å bli hardest rammet. 

25. Gjør kommunen samme tiltak som andre kommuner?  
Svar:
 Kommunen følger opp anbefalinger fra Folkehelseinstituttet og direktiver fra Helsedirektoratet, og holder seg i tillegg orientert om andre kommuners vurderinger og tiltak. Vi deler også på våre egne vurderinger og ideer med andre kommuner, så de kan benytte dette etter behov.