Reiseråd

Reiseråd

Unødvendige innenlandsreiser frarådes. Nødvendige arbeidsreiser kan gjennomføres. Regjeringen anbefaler alle å unngå unødvendige reiser til utlandet.

Reiser innenlands

Regjeringen fraråder unødvendige reiser innenlands. Arbeidsreiser som anses nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre kan fortsatt gjennomføres.

Dersom du reiser innenlands må du følge rådene for å unngå å spre smitte:

  • ikke reis når du er syk, heller ikke til hytta
  • ha god hånd- og hostehygiene
  • hold minst én meters avstand til andre enn dine nærmeste
  • test deg i kommunen du oppholder deg i, når du får symptomer og vær i karantene til du får prøvesvar.
  • unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker.
  • begrense bruken av kollektivtransport i områder med høyt smittetrykk (se anbefalinger for offentlig transport (helsenorge.no)

Dersom du er i karantene skal du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.

Reiser innenlands (helsenorge.no)

Anbefalinger for offentlig transport (helsenorge.no)

Reiser til og fra utlandet

Utenriksdepartementet (UD) fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendig. Dette globale reiserådet fra UD gjelder fram til 15. januar 2021.

Reiserådene skal redusere faren for at personer bosatt i Norge blir smittet i utlandet og at smittede personer kommer til Norge.

Hva gjør du hvis du ankommer Norge fra et gult land eller område? (helsenorge.no)

De som ankommer Norge fra et gult land eller område, har unntak fra karanteneplikten. Allikevel bør ikke unntaket fra Utenriksdepartementets fraråding anses som en oppfordring til å reise utenlands. Regjeringen anbefaler alle å vurdere om en eventuell utenlandsreise er nødvendig.

Oppdatert kart over røde og gule land og områder (fhi.no)

Hva gjør du hvis du ankommer Norge fra et rødt land eller område? (helsenorge.no)

Alle reisende fra land/områder med høy smitte (såkalt røde land/områder) må i reisekarantene i 10 døgn.

Følg med på FHIs nettsider for oppdatert kart over røde og gule land.

Personer som reiser fra Norge til andre land må gjøre seg kjent med de reglene som til enhver tid gjelder i landene man reiser til og forholde seg til dem.

Hvis smittesituasjonen endrer seg mens du er i utlandet, slik at landet på nytt omfattes av UDs reiseråd og det innføres krav om karantene ved innreise fra området du oppholder deg i, er rådet å reise hjem. Du vil da ilegges 10 døgn reisekarantene etter ankomst til Norge.

Dersom det kommer turister til Norge, kan de bli returnert til hjemlandet.

Nyttige lenker

Reisekarantene (Helsenorge.no)

Reiser innenlands (Helsenorge.no)

Reiser til og fra utlandet (Helsenorge.no)

Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reise

Anbefaling ved bruk av munnbind (Helsenorge.no)

Plakater og informasjonsmateriell (Helsedirektoratet)

Informasjon til reisende som ankommer Norge (Helsedirektoratet) Flere språk