Pressemeldinger Tydal

Pressemeldinger Tydal

Her publiseres pressemeldinger fortløpende

Tiltak for å stoppe mutert virus inn til regionen, utvidet testing på Værnes.

Barnehagen og skolen har planlagt oppstart med en rekke tiltak som skal begrense smitte.