Næring

Formannskapet har vedtatt å stille kr. 1.000.000,- av næringsfondet til rådighet for å avhjelpe kriserammede bedrifter i Tydal

Lenker til ulike nasjonale støtteordninger for bedriftene i forbindelse med koronakrisen