Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om tiltak som er iverksatt i forbindelse med koronaviruset 

 

Kunder som trenger tjenester fra avdelinger på rådhuset kan besøke oss, men med tiltak mot koronavirus og endret åpningstid.

Illustrasjonsbilde

Vi ber alle reisende bidra til å begrense risikoen for smitte med
covid-19 inn til Norge.

 

Vi har ingen nye tilfeller av korona så langt i Værnesregionen og det er vi veldig fornøyd med. All ære til innbyggerne som har vært eksemplarisk med å følge smittevernreglene, samt innsatsen fra ansatte i helsetjenesten i våre kommuner.

En ny koronakrisepakke for lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  

Bilde av Tydalshallen sett fra luften

Nasjonale anbefalinger ved utleie av kommunale bygninger og møterom.

  

Har du behov for informasjon eller råd?