Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om tiltak som er iverksatt i forbindelse med koronaviruset 

 

Vi ønsker at du benytter våre digitale løsninger dersom du har behov for å søke om sosialhjelp

Tiltak for å avhjelpe næringslivet i forbindelse med koronapandemien og satsning fremover

I den spesielle tiden vi er inne i nå, kan det være mange som sliter med negative tanker og bekymringer

Informasjon om prioriteringer i tjenestetilbudet, og hvordan du kommer i kontakt med helsesykepleier og jordmor i Tydal

Informasjon om åpningstider, prioriteringer og kontaktinformasjon

Biblioteket stengt til og med 13.april

Har du behov for tannbehandling må du ringe din lokale tannklinikk, eller tannlegevakta

Tydal legekontor informerer om åpningstider, prioriteringer, kontaktinformasjon og anbefaling om elektronisk kommunikasjon med lege og forkontor

Etter at regjeringen tirsdag 24. mars besluttet å videreføre tiltakene for å bekjempe korona-viruset til og med 13. april, vil Tydal kommune gjøre det kjent at de samme reglene gjelder også i vår kommune

Her finner du informasjon om Tydals krisesentertilbud. Tilbudet er for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner