Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om tiltak som er iverksatt i forbindelse med koronaviruset 

 

Tiltakene gjelder fra 20. januar 2021, og varer så lenge det er behov for dem.

I uke 3 og 4 starter Tydal kommune vaksinasjon av hjemmeboende eldre personer. Etter Folkehelseinstituttet prioriteringsrekkefølge, vil de eldste få tilbud om vaksine først. Personene dette gjelder, vil bli kontaktet direkte på telefon etter hvert som det er deres tur.   

Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing.

Tydal kommune får første leveranse av koronavaksine denne uka (uke 1), men leveransen inneholder svært få vaksinedoser. Beboer på Tydal sykehjem vil bli prioritert først, jfr. prioriteringsrekkefølge gitt av Folkehelseinstituttet FHI.

Smittesporing er gjennomført og nærkontakter er satt i karantene.

Vedtatt en endring i covid-19-forskriften § 6j, som trådte i kraft 23. desember 2020 kl.12:00