Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset - Tydal kommune

Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om tiltak som er iverksatt i forbindelse med koronaviruset 

 

Illustrasjonsbilde

I Tydal kommune gjelder nasjonale regler og anbefalinger

Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing.

Vedtatt en endring i covid-19-forskriften § 6j, som trådte i kraft 23. desember 2020 kl.12:00