Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset - Tydal kommune

Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om tiltak som er iverksatt i forbindelse med koronaviruset 

 

På tross av nasjonal gradvis gjenåpning av samfunnet, er det viktig at alle er oppmerksomme på at Trøndelag har mye og økende smittespredning.

Illustrasjonsbilde

To tydalinger har vært i en smittesituasjon forrige helg, og har nå lette symptomer som kan være forenlig med Covid 19. De regnes da som «sannsynlig smittet».

 

Hvis du tenker å arrangere treff, tilstelning eller medlemsmøte mens vi fortsatt har pandemitiltak, er det viktig å lese i covid-19-forskriften hva som er lov og ikke lov.

Illustrasjonsbilde

Tiltakene gjelder fra 16.4 2021, og varer så lenge det er behov for dem.

illustrasjonsbilde

Kommunene i Værnesregionen drøfter situasjonen i pandemien jevnlig i felles møter.

illustrasjonsbilde

Det er viktig at vi alle følger rådene lojalt, da vi er i en situasjon hvor smitten raskt kan øke igjen. 

Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing.

Smittesporing er gjennomført og nærkontakter er satt i karantene.