Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset - Tydal kommune

Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Kunngjøringer om tiltak - koronaviruset

Her finner du oppdatert informasjon om tiltak som er iverksatt i forbindelse med koronaviruset 

 

Illustrasjonsbilde

På grunn av smittesituasjonen på Stjørdal vil Tydal kommune ved kommuneoverlegen anmode sterkt om følgende:

Unngå all reisevirksomhet som ikke er strengt nødvendig til/fra Stjørdal. Dette gjelder med umiddelbar virkning og foreløpig fram til og med tirsdag 13.april. 

 

Illustrasjonsbilde

Tiltakene gjelder fra 25. mars 2021, og varer så lenge det er behov for dem.

Oppdatert informasjon om påskeferie i Tydal kommune

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

Endringer i ordningen med karantenehotell (§ 5 i covid-19-forskriften) trer i kraft 19.mars 2021

 

Det undersøkes nå om det er sammenheng mellom Astra Zeneca-vaksinen og blodpropp eller blødningstendens.

illustrasjonsbilde

Kommunene i Værnesregionen drøfter situasjonen i pandemien jevnlig i felles møter.

illustrasjonsbilde

Det er viktig at vi alle følger rådene lojalt, da vi er i en situasjon hvor smitten raskt kan øke igjen.