Koronavaksine - Tydal kommune

Koronavaksine

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksinasjonen i Tydal startet i uke 1 (2021), og fortsetter etter hvert som kommunen får tildelt nye vaksineleveranser. De første ukene får Tydal tildelt svært får vaksinedoser. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til nøyaktig når vi får de ulike vaksinene og når de kan tilbys til anbefalte grupper.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, i rekkefølge:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før (egen liste fra FHI).

5. Alder 55-64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer/tilstander (egen liste fra FHI).

Fra uke 2 gis kommunene i tillegg anledning til å sette av inntil 20 % av de dosene de får tildelt i januar, til å vaksinere helsepersonell.

Personer i risikogruppene, som er prioritert for vaksinasjon, vil bli direkte kontaktet av kommunen når det er deres tur. Det vil bli gitt informasjon om tid og sted for vaksinasjonen. Vaksinasjon er frivillig, så det er fint om hver enkelt allerede nå tenker gjennom om en vil ta imot tilbudet.

Du finner mer informasjon om koronavaksine på folkehelseinstituttets nettside.

Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI

Illustrasjonsbilde

I løpet av uke 25 ferdigstilles både prioriteringsgruppe 5 og 6., og vi starter i tillegg med vaksinasjon av prioriteringsgruppe 7.  Vaksinasjonen skal fortsatt foregå ved Tydal helsesenter. Pga. lite parkeringsareal der, ønsker vi at personer uten forflytningshemming finner annen parkering i sentrum enn rett utenfor helsesentret.

Illustrasjonsbilde

I løpet av uke 24 skal alle i prioriteringsgruppe 4 skal ha fått tilbud om vaksine. Vi starter i tillegg med vaksinasjon av prioriteringsgruppe 5 denne uka. Vaksinasjonen skal fortsatt foregå ved Tydal helsesenter. På grunn av lite parkeringsareal der, ønsker vi at personer uten forflytningshemming finner annen parkering i sentrum enn rett utenfor helsesentret.

Illustrasjonsbilde

Er du innbygger i Tydal, over 16 år, har en av sykdommene/tilstandene i listen under, og har ennå ikke blitt tilbudt vaksine? Da ber vi deg om ta kontakt med Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40 så fort som mulig.

Illustrasjonsbilde

Er du 75 år eller eldre, innbygger i Tydal kommune og ikke blitt tilbudt vaksine?