Koronavaksine - Tydal kommune

Koronavaksine

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Hvem skal få vaksine, og hvilken dokumentasjon må pasienten fremvise for å godgjøre at man tilhører en pasientgruppe som kan motta tredje dose?

Mange av de som fikk dose 1 for tre uker siden eller tidligere, vil få fremskyndet dose 2 til uke 36, 37 eller 38. Alle de dette gjelder, vil bli innkalt til vaksinering via SMS fra Tydal legekontor. Hvis tidspunktet ikke passer, ta kontakt med legekontoret snarest. FHI har kommet med nye anbefalinger om vaksinering for gravide og ungdom i alderen 16-17 år. Se mer informasjon lenger ned i artikkelen.

Er du over 18 år og ennå ikke har blitt kontaktet for dose 1, eller har ombestemt deg etter først å ha takket nei til vaksine, ta kontakt med Tydal legekontor så fort som mulig.

Vaksinasjonen foregår hovedsakelig i grupper på ca. 24 personer, hvor alle vaksineres i samme rom. 

Illustrasjonsbilde

Er du 75 år eller eldre, innbygger i Tydal kommune og ikke blitt tilbudt vaksine?