Koronavaksine - Tydal kommune

Koronavaksine

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.

Vaksinasjonen i Tydal startet i uke 1 (2021), og fortsetter etter hvert som kommunen får tildelt nye vaksineleveranser. De første ukene får Tydal tildelt svært får vaksinedoser. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til nøyaktig når vi får de ulike vaksinene og når de kan tilbys til anbefalte grupper.

I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Basert på råd fra Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgende prioritering, i rekkefølge:

1. Beboere i sykehjem

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før (egen liste fra FHI).

5. Alder 55-64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer/tilstander (egen liste fra FHI).

Fra uke 2 gis kommunene i tillegg anledning til å sette av inntil 20 % av de dosene de får tildelt i januar, til å vaksinere helsepersonell.

Personer i risikogruppene, som er prioritert for vaksinasjon, vil bli direkte kontaktet av kommunen når det er deres tur. Det vil bli gitt informasjon om tid og sted for vaksinasjonen. Vaksinasjon er frivillig, så det er fint om hver enkelt allerede nå tenker gjennom om en vil ta imot tilbudet.

Du finner mer informasjon om koronavaksine på folkehelseinstituttets nettside.

Koronavaksinasjonsprogrammet - FHI

Illustrasjonsbilde

Kommunen får 24 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comitnaty) i uke 14. Disse vil gå til «nyvaksinering» og revaksinasjon av personer i prioriteringsgruppe 3 (aldersgruppen 75-84 år), samt prioritert helsepersonell.

Illustrasjonsbilde

Det vil bli vaksinasjon også i påskeuka. Kommune får 12 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comitnaty) i uke 13. Alle vi gå til «nyvaksinering» av personer i prioriteringsgruppe 3 (aldersgruppen 75-84 år), samt prioritert helsepersonell.

Illustrasjonsbilde

I uke 12 vil kommunen få 18 vaksinedoser fra BioNTech og Pfizer (Comitnaty). Disse vil i hovedsak fordeles på «nyvaksinasjon» og revaksinasjon av personer i prioriteringsgruppe 3 (aldersgruppen 75-84 år). Med bakgrunn i nye retningslinjer fra FHI, vil kommunen i tillegg tilby 20 % av dosene til prioritert helsepersonell.

Illustrasjonsbilde

I uke 11 vil kommunen få 12 vaksiner fra BioNTech og Pfizer (Comitnaty). Stort sett alle dosene går til «nyvaksinasjon» av personer i prioriteringsgruppe 3 (aldersgruppen 75-84 år). Fra og med uke 11, utvides tidsintervallet mellom dose en og to fra ca. 3 til ca. 6 uker (jfr. retningslinjer fra FHI). Dette gjelder ikke personer som har fått første dose i uke 10 og tidligere. 

Illustrasjonsbilde

Her får du informasjon om vaksinasjon for personer mellom 16 og 64 år med underliggende sykdommer/ tilstander – blant annet om de ulike prioriteringsgruppene, at ulike vaksinetyper vil kunne påvirke når du får tilbud om vaksine, og hvordan samarbeid mellom fastleger og kommuner skal sikre at riktig person/pasient får tilbud om riktig vaksine til riktig tid. 

Er du 85 år eller eldre, innbygger i Tydal kommune og ikke blitt tilbudt vaksine?

Da ber vi deg eller dine pårørende ta kontakt med Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40 så fort som mulig.