Informasjon til skole, SFO og barnehage

Informasjon til skole, SFO og barnehage

Kommunen følger råd fra nasjonale helsemyndigheter, og det innebærer at barnehage og skole holdes åpne.

Foreldre oppfordres til å ha lav terskel for å holde barna hjemme ved sykdom. Ansatte ved skoler og SFO bes også utøve ekstra oppmerksomhet, og melde fra tidlig til foreldre og foresatte ved mistanke om at barn er syke. Det er viktig å snakke med barn/elever om koronavirussykdom for å unngå frykt, og for å skape trygghet rundt situasjonen.

Informasjonsfilm om koronaviruset til barn og unge

 

Informasjon til foreldre om barn og koronasituasjonen - barnehage og skole

Veileder om smittevern i barnehager under covid-19 utbruddet 2020 oppdatert 15.9.2020

Genererlt følger vi de overordnede anbefalingene fra Folkehelseinstituttet

Veileder om smittevern  for skoletrinn 1-7 under covid-19 utbruddet 2020

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020