Tydal rehabiliteringstjeneste åpningstider og kontaktinformasjon

Tydal rehabiliteringstjeneste åpningstider og kontaktinformasjon

Informasjon om åpningstider, prioriteringer og kontaktinformasjon

På grunn av smittevernhensyn, er ytterdøren til rehabiliteringstjenesten stengt.

Alle pasienter bes derfor ringe for kontakt. 

Tjenestetilbudet er betydelig redusert som følge av dagens situasjon med covid-19.
Det er likevel viktig at bygdas befolkning tar kontakt ved behov for fysioterapi, ergoterapi eller hjelpemidler. Rehabiliteringstjenesten vil ut i fra henvendelsen vurdere hvordan oppfølgingen best kan ivaretas.  

Tydal rehabiliteringstjeneste er tilgjengelig på dagtid, mandag til fredag.

Kontaktinformasjon:

  • Fysioterapeut Ingrid Melgård Tanem er tilgjengelig:

         Tlf.  952 95 965 kl. 08.00 - 15.40. 

  • Ergoterapeut Inger Bjørn er tilgjengelig:

         Tlf.  952 95 938 kl. 08.00 - 16.00.