Tydal helsestasjon

Tydal helsestasjon

Informasjon om prioriteringer i tjenestetilbudet, og hvordan du kommer i kontakt med helsesykepleier og jordmor i Tydal

De fleste av konsultasjonene ved helsestasjonen har vært avlyst den siste tiden.
Noen Individuelle konsultasjoner gjennomføres som normalt. Vi har klare anbefalinger fra helsedirektoratet om å prioritere de yngste og å følge det nasjonale vaksineprogrammet.

For å redusere koronasmitte, og beskytte de mest sårbare barn og unge, har vi noen restriksjoner. Det er ikke anledning til å ta med søsken eller andre familiemedlemmer til helsestasjonen, og vi ber om at personer med symptomer på forkjølelse ikke kommer hit.

Vi tilbyr nå videokonsultasjoner, slik at vi kan følge opp våre brukere på en bedre og smittefri måte. Dette er et tilbud til foreldre, barn og unge. Kontakt helsestasjonen på telefon 952 95 909, og avtal tidspunkt for time. Når du har time kobler du deg opp på via smart-telefon, pc eller nettbrett ved å gjøre følgende:

  1. Gå inn på https://join.nhn.no/webapp/home
  2. Skriv navnet ditt
  3. Tillat å bruke kamera og mikrofon
  4. Velg «guest»
  5. Trykk på videokamera (grønn knapp)
  6. Tast inn nr 992540 for helsesykepleier Ingrid Haarstad
  7. Trykk på videokamera (grønn knapp)
  8. Trykk på bli med

Ved andre henvendelser er helsesykepleier å treffe på telefon 95295909 mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 08.00-15.30.

Jordmortjenesten opprettholder alle ordinære kontroller. Gravide som har spørsmål, kan ta kontakt med jordmor på telefon.
Det mulig å ringe jordmor hver dag fra mandag til fredag, mellom kl. 08.00-16.00 på telefon 488 67 248. Jordmor vil ringe tilbake etter hvert som hun har anledning.