Helse og omsorg

Regler ved besøk hos beboer uten covid-19 ved Tydal sykehjem

Tydal kommune følger rådene til Folkehelseinstituttet om at alle personer med symptom på akutt luftveisinfeksjon og/eller feber får tilbud om å teste for Covid-19. 

 

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet har alle helsetjenestene hatt redusert inntak av pasienter siden mars. Der det har vært mulig, har oppfølgingen blitt gjort via telefon og videokonferanse.
Nå har Helsedirektoratet kommet med nye anbefalinger, og helsetjenestene skal gradvis åpne opp til mer normal drift. 

Helsedirektoratet anbefaler nå å opprettholde og å gjenopprette til normal aktivitet i tråd med nasjonale retningslinjer for tjenestene våre. MEN det er nødvendig å følge de gjeldende smitteverntiltakene, derfor blir det ikke helt normalt enda.

I den spesielle tiden vi er inne i nå, kan det være mange som sliter med negative tanker og bekymringer

Informasjon om prioriteringer i tjenestetilbudet, og hvordan du kommer i kontakt med helsesykepleier og jordmor i Tydal

Informasjon om åpningstider, prioriteringer og kontaktinformasjon

Tydal legekontor informerer om åpningstider, prioriteringer, kontaktinformasjon og anbefaling om elektronisk kommunikasjon med lege og forkontor

Her finner du informasjon om Tydals krisesentertilbud. Tilbudet er for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner

I forbindelse med koronautbruddet vil vi få et midlertidig behov for ekstra personell i omsorgstjenesten.