Helse og omsorg - tiltak - Tydal kommune

Helse og omsorg - tiltak

Tydal legekontor informerer om åpningstider, prioriteringer, kontaktinformasjon og anbefaling om elektronisk kommunikasjon med lege og forkontor

Tydal kommune følger rådene til Folkehelseinstituttet om at alle personer med symptom på akutt luftveisinfeksjon og/eller feber får tilbud om å teste for Covid-19. 

 

Helsedirektoratet anbefaler nå å opprettholde og å gjenopprette til normal aktivitet i tråd med nasjonale retningslinjer for tjenestene våre. MEN det er nødvendig å følge de gjeldende smitteverntiltakene, derfor blir det ikke helt normalt enda.

I den spesielle tiden vi er inne i nå, kan det være mange som sliter med negative tanker og bekymringer

Her finner du informasjon om Tydals krisesentertilbud. Tilbudet er for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner

Helsedirektoratet innfører restriksjoner for besøkende. Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet (flere sykdommer eller lidelser samtidig), ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av koronaviruset