Statistikk vaksinasjon og smitte - Tydal kommune

Statistikk

Statistikk

På denne siden finner du tall for kommuner, fylker og landet totalt. 

Vi oppdaterer status når vi har ny informasjon. Dette kan være pressemeldinger, pressekonferanser eller annen viktig informasjon.

Smittetall

Vi publiserer ikke daglige statusoppdateringer med smittetall lenger. Vi er i en fase av pandemihåndteringen hvor antall smittede ikke lenger er en god indikasjon på situasjonen. Regjeringen har satt opp fire indikatorene som situasjonen bedømmes ut ifra:

  • hvor mange som er innlagt på sykehus
  • hvor mange som er på intensivavdelinger
  • aldersfordelingen blant de innlagte
  • kapasiteten i kommunene

Smittetallene for covid-19 blir derfor mindre viktige fremover.

Statistikk koronasmitte

Statistikk om koronavirus og covid -19 (FHI)

Statistikk vaksinering

Statistikk - koronavaksinasjon (FHI)