Koronavaksine - Tydal kommune

Koronavaksine

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon.

Barn i alderen 5-11 år, også de med alvorlig grunnsykdom, har svært lav sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorlig grunnsykdom kan likevel ha nytte av den beskyttelsen koronavaksinen gir, og det kan bidra til at de lettere kan delta på skole og aktiviteter.

FHI anbefaler oppfriskningsdose til alle som er 45 år og eldre minimum 4,5 måneder etter at man har fått dose 2. Neste vaksinasjonsdag i Tydal vil bli onsdag 5. januar 2022. Vi vil tilstrebe å kontakte alle som kan få vaksine denne dagen, før jul. Blir du ikke oppringt, men er innenfor minimumsintervallet, ber vi deg kontakte legekontoret selv i mellomjula.  

Illustrasjonsbilde

Alle personer 65 år og eldre i Tydal kommune vil få tilbud om oppfriskningsdose innen uke 50 – så fremt man er innenfor minimumsintervallet på 5 måneder mellom dose 2 og oppfriskningsdosen.

Hvem skal få vaksine, og hvilken dokumentasjon må pasienten fremvise for å godgjøre at man tilhører en pasientgruppe som kan motta tredje dose?