Helse og omsorg - tiltak - Tydal kommune

Helse og omsorg - tiltak

Tydal legekontor informerer om åpningstider, prioriteringer, kontaktinformasjon og anbefaling om elektronisk kommunikasjon med lege og forkontor

Helsedirektoratet anbefaler nå å opprettholde og å gjenopprette til normal aktivitet i tråd med nasjonale retningslinjer for tjenestene våre. MEN det er nødvendig å følge de gjeldende smitteverntiltakene, derfor blir det ikke helt normalt enda.

I den spesielle tiden vi er inne i nå, kan det være mange som sliter med negative tanker og bekymringer

Her finner du informasjon om Tydals krisesentertilbud. Tilbudet er for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner

Helsedirektoratet innfører restriksjoner for besøkende. Pasienter i sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgnplasser vil på grunn av høy alder og komorbiditet (flere sykdommer eller lidelser samtidig), ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av koronaviruset