Koronavaksinering - voksne fra 18 år og eldre, samt 12-17 år med alvorlig grunnsykdom - Tydal kommune

Koronavaksinering - voksne fra 18 år og eldre, samt 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Koronavaksinering - voksne fra 18 år og eldre, samt 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose for disse målgruppene:

 • Aldersgruppen 65 år og eldre

 

 • Aldersgruppen 18-64 år med følgende sykdommer/helsetilstander vurderes å ha en økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19:
 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 •  kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

 

Ungdom i aldersgruppen 12-17 år med de alvorlige grunnsykdommene nevnt under:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

 

 • Gravide i 2. og 3. trimester

Dette vil for de fleste være en fjerde dose. For en del av pasientene med svekket immunforsvar, vil denne oppfriskningsdosen være dose nr. 5.

Oppfriskningsdose kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.

Aldersgruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp: 

FHI vurderer at gruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, per nå ikke inkluderes i målgruppen som anbefales ny oppfriskningsdose. Likevel åpnes det for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose.

Se for øvrig pressemelding fra kommuneoverlegen: Pressemelding 22.11.2022 - Kommuneoverlegen anbefaler ikke friske mennesker å ta covid-vaksine nå - Tydal kommune

Bestill time til vaksinering

Time til vaksinering bestilles via Tydal legekontor. Hvis du har fastlege i Tydal, ser vi helst at  du bestiller time på www.HelseNorge.no I tillegg kan alle, uavhengig av hvor man har fastlege, bestille vaksinetime ved å kontakte legekontoret på telefon 73 81 58 40.

Vaksineringen vil foregå onsdag 14. desember på Tydal helsesenter.

Influensavaksine

Hvis du av ulike årsaker ennå ikke har fått influensavaksine, men ønsker vaksine, ta kontakt med Tydal legekontor på telefon 73 81 58 40.

Mer informasjon

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Koronavaksine - helsenorge.no

Informasjonsbrev FHI - om de ulike målgruppene for vaksinering (12-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp eller alvorlig grunnsykdom)

Informasjonsbrev FHI - om vaksinering av gruppen 18-64 år uten underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp