Koronavaksine – videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar - Tydal kommune

Koronavaksine – videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Koronavaksine – videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar (definert i gruppe 1 og 2 beskrevet i listen utarbeidet av FHI) anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 md etter dose 3.

Folkehelseinstituttet (FHI) gir ikke en generell anbefaling om ytterligere doser utover dette.

Men - behovet for videre vaksinasjon av denne gruppen kan imidlertid være avhengig av mange individuelle faktorer. Det åpnes nå derfor for at behandlende lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand, kan gjøre individuelle vurderinger av behov for videre vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar. Disse vurderingene vil det være naturlig at primært gjøres av sykehusspesialist, evt. fastlege.

Det foreligger svært lite kunnskap om vaksinasjon av personer med alvorlig svekket immunforsvar utover de 4 dosene som allerede er anbefalt, og det vil være opp til den behandlende lege å vurdere hvilken vaksine og hvilket doseintervall det er mest hensiktsmessig å benytte.

Les mer her: Oppfriskningsdose med koronavaksine - FHI