Koronavaksine – behov for ytterligere doser til eldre - Tydal kommune

Koronavaksine – behov for ytterligere doser til eldre

Koronavaksine – behov for ytterligere doser til eldre

Folkehelseinstituttet /FHI) vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste.

Folkehelseinstituttet åpner likevel for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose. Utover dette opprettholdes eksisterende anbefaling.

Les mer her: Oppfriskningsdose med koronavaksine - FHI

Informasjon om bestilling av koronavaksine i Tydal kommune finner du her: Koronavaksine - Tydal kommune