Anbefalinger og tilbud om koronavaksinasjon av barn og ungdom - Tydal kommune

Anbefalinger og tilbud om koronavaksinasjon av barn og ungdom

Anbefalinger og tilbud om koronavaksinasjon av barn og ungdom

Folkehelseinstituttet mener at svært få barn i alderen 6 måneder - 4 år vil ha behov for vaksine mot covid-19, men at det likevel kan være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege (barnelege på sykehuset, fastlege oa.) som kjenner barnet. Det innebærer at det ikke er en anbefaling på gruppenivå til barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom, men at det kan gjøres individuelle vurderinger. Aktuelle barn bør få grunnvaksinasjon med tre doser Comirnaty 3 mikrogram/dose (Pfizer/BioNTech).

Anbefalinger og tilbud om koronavaksinasjon av barn og ungdom
Aldersgruppe Barn/ungdom med alvorlig grunnsykdom Friske barn/ungdom
6 md-4 år Kan grunnvaksineres (3 doser) etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet Ikke tilbud om vaksinasjon
5-11 år Anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. Oppfriskningsvaksine kan vurderes med minimumsinterall på 4 måneder siden forrige dose. Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte ønsker det.
12-15 år Anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. Anbefales oppfriskningsdose før kommende høst/vintersesong (2022), med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose. Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte/barnet selv ønsker det.
16-17 år Anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. Anbefales oppfriskningsdose før kommende høst/vintersesong (2022), med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose. Kan vaksiners med 1 eller 2 doser dersom ungdommen selv ønsker det.

Time til vaksinering bestilles og avtales via Tydal helsestasjon (tlf. 952 95 909) eller via Tydal legekontor (Tlf. 73 81 58 40)

 

Mer informasjon

Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Koronavaksine - helsenorge.no

Informasjonsbrev om koronavaksinasjon av barn og unge under 18 år - FHI