Generell informasjon lokalt - Tydal kommune

Generell informasjon lokalt

Generell informasjon lokalt

FHI anbefaler ny oppfriskningsdose for disse målgruppene:

Folkehelseinstituttet mener at svært få barn i alderen 6 måneder - 4 år vil ha behov for vaksine mot covid-19, men at det likevel kan være enkelte barn med alvorlig grunnsykdom som kan ha nytte av et slikt tilbud. Dette skal i så fall skje etter individuell vurdering av lege (barnelege på sykehuset, fastlege oa.) som kjenner barnet. Det innebærer at det ikke er en anbefaling på gruppenivå til barn i denne aldersgruppen med alvorlig grunnsykdom, men at det kan gjøres individuelle vurderinger. Aktuelle barn bør få grunnvaksinasjon med tre doser Comirnaty 3 mikrogram/dose (Pfizer/BioNTech).

Før helgen ble det åpnet opp for å tilby Covid-vaksine også til friske mennesker i aldersgruppen 18 – 64 år. ­— FHI mener den medisinsk nytten av en oppfriskningsdose for friske mennesker under 65 år akkurat nå er liten. Jeg vil derfor ikke anbefale en oppfriskningsdose dersom du tilhører denne gruppen, og helsetilstanden din generelt er god, sier Værnesregionens kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar (definert i gruppe 1 og 2 beskrevet i listen utarbeidet av FHI) anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 md etter dose 3.

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftsymptomer og føler deg syk. Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19. Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp. Kommunenes testtilbud vil fortsette en stund til.