Generell informasjon lokalt - Tydal kommune

Generell informasjon lokalt

Generell informasjon lokalt

Soloppgang i Sylan sett fra Litjvola

På grunn av økende koronasmitte, anbefaler FHI nå oppfriskningsdose koronavaksine til personer i aldersgruppen 75 år og eldre. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar (definert i gruppe 1 og 2 beskrevet i listen utarbeidet av FHI) anbefales per i dag 3 doser i grunnvaksinasjonsserien i tillegg til én oppfriskningsdose 3 md etter dose 3.

Folkehelseinstituttet /FHI) vurderer at det basert på dagens kunnskap og situasjonen i Norge ikke er grunnlag for å gi en generell anbefaling om en 2. oppfriskningsdose til alle eldre, heller ikke de aller eldste og skrøpeligste.

Soloppgang i Sylan sett fra Litjvola

Alle over 16 år anbefales å ta koronavaksine, men det tilbys også vaksine til barn fra 5 – 15 år, dersom foresatte ønsker det.

Soloppgang i Sylan sett fra Litjvola

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftsymptomer og føler deg syk. Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke være hjemme fire dager ved covid-19. Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp. Kommunenes testtilbud vil fortsette en stund til.