Generell informasjon lokalt - Tydal kommune

Generell informasjon lokalt

Generell informasjon lokalt

Illustrasjonsbilde

Regjeringen la torsdag 13. januar fram nye nasjonale koronatiltak. Disse skal vurderes på nytt i starten av februar. 

Illustrasjonsbilde

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det blir strengere regler for arrangementer og uteliv for voksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktiviteter. Det innføres skjenkestopp over hele landet.

Er du 75 år eller eldre, innbygger i Tydal kommune og ennå fått tilbud om oppfriskningsdose?

FHI anbefaler oppfriskningsdose til alle som er 65 år og eldre, minimum 5 måneder etter at man har fått dose 2. I Tydal vil vaksinasjonen som tidligere foregå på Tydal helsesenter. Alle vil bli oppringt fra legekontoret etter tur.

Kommuneoverlege Værnesregionen Lif.Vonen

Over halvparten av de som nå får covid-19 er fullvaksinerte.

- Vaksinen er en «fribillett» til aktivitet, men ingen «rustning» mot smitten.  Den beskytter deg mot alvorlig sykdom, men du kan fortsatt bli smittet og smittsom, sier kommuneoverlege Leif Edvard Muruvik Vonen som oppfordrer folk til fortsatt å ta sine forhåndsregler.