Tydal kommune låner ut KOMP gratis til innbyggere som trenger det som et verktøy for å motvirke ensomhet og å skape sosial nærhet med familie og venner. - Tydal kommune

Tydal kommune tilbyr utlån av KOMP

Tydal kommune tilbyr utlån av KOMP

Tydal kommune låner ut KOMP gratis til innbyggere som trenger det som et verktøy for å motvirke ensomhet og å skape sosial nærhet med familie og venner.
Med KOMP kan familie og venner ha daglig kontakt ved å sende bilder og meldinger eller snakke sammen på videosamtale.

Komp kort forklart


Komp knytter analoge seniorer sammen med deres mer digitale familier. Bak det enkle designet finner man en datamaskin med kun én knapp, som er koblet opp til en app på telefonen til brukerens venner og familie. Fra deres egne telefoner kan barn, barnebarn og venner sende bilder, meldinger og gjennomføre toveis videosamtaler med Komp.


Nøkkelfunksjoner

• Komp har ingen touch-skjerm, brukernavn, passord, kronglete menyer eller feilmeldinger å forholde seg til.
• Komp har stor skjerm, god kontrast og tydelig lyd.
• Komp kobles rett inn i veggen, og trenger ikke lades. Komp kobles enten til WiFi eller til internett gjennom innebygd 4G.
• Komp kan festes på veggen eller plasseres på et bord eller en hylle.
• Videoanrop svares automatisk etter 10 sekunder, om man ikke ønsker å svare kan man skru Komp av.

Ta kontakt dersom du tror dette kan være noe for deg eller noen du er pårørende til, eller du har spørsmål i forhold til KOMP og utlånsordningen.

Du kan også finne informasjon på www.noisolation.no

Kontaktinfo:
Marit Uthus
Tlf.: 909 73 327
Mail: marit.uthus@tydal.kommune.no 

Utlån KOMP (1) (PDF, 243 kB)