Hjemmesykepleie - Tydal kommune

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til personer som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp

Hva tilbyr vi?

  • nødvendig pleie og omsorg
  • hjelp til medisiner/injeksjoner
  • sårbehandling
  • observasjon
  • veiledning om kosthold og helsespørsmål
  • veiledning og opplæring slik at du kan mestre oppgaver på egenhånd

Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at du kan bo lengst mulig i egen bolig. Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå. 
Hjemmesykepleie innvilges ikke til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved et legekontor eller til tjenester som ikke er helsehjelp. Det innvilges ikke ledsagertjeneste.

Slik søker du

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Kontaktinformasjon

Vakttelefon hjemmesykepleien: 95295903

Tjenesteleder helse og omsorg, Marit Hårstad mobil: 95154443

Klage

Her finner du klageskjema