Friskliv - Tydal kommune

Friskliv

Friskliv

Hva er en frisklivssentral?

Frisklivssentralen er et tiltak i kommunenes styrking av de forebyggende helsetjenestene. Frisklivs sentralen er et kompetansesenter for veiledning og oppfølging innen levevaner. Dette er individ- og grupperettet folkehelsearbeid.

Hva vi tilbyr

Legger til rette for individuell veiledning eller kurs innenfor hovedområdene

  • fysisk aktivitet 
  • kosthold
  • tobakk
  • mestring av sykdom 
  • fedme oppfølging
  • psykisk helse 
  • søvn 
  • innvandrerhelse

Hvordan komme i kontakt med oss?

Du kan ta direkte kontakt, gjennom legen din eller annet helsepersonell

Send SMS til mobil.: 952 95 909 / 952 95 965/ 918 71 292

Du kan lese om frisklivssentralen i Værnesregionen