Satellitt-telefon

Satellitt-telefon

Tydal kommune har utplassert to satellitt-telefoner i Tydal

  • Sanitærbygget på Stugudal Camping
  • Tydal sykehjem

Disse er til bruk for innbyggere og andre. Telefonene benyttes i nødtilfeller - dvs. ved brudd i telenettet (fasttelefon og mobil) og samtidig akutt behov for kommunikasjon med nødetater eller andre.

Kartpunkt