Spesialpedagogisk hjelp og PPT - Tydal kommune

Spesialpedagogisk hjelp og PPT

Spesialpedagogisk hjelp og PPT

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage

Slik går du frem

En henvisning om spesialpedagogisk hjelp fylles ut i samarbeid med barnehagen og foresatte. Barnehagen samarbeider med foresatte og kan ikke henvise et barn til PPT uten deres samtykke. Foresatte kan også selv ta kontakt med PPT.

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal utarbeide den sakkyndige vurderingen. Den skal vise om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, og hva slags hjelp som bør gis. PPT i Værnesregionen er tjeneste for kommunene Frosta, Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. 

Hvis det foreligger en sakkyndig vurdering som konkluderer med at barnet har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp, skal det fattes vedtak om spesialundervisning. I Tydal kommune er det styrer i barnehagen som har delegert myndighet til å fatte et slikt vedtak.

Barnehagen skal utarbeide en individuell opplæringsplan for barn som får spesialpedagogisk hjelp. Tilbudet om spesialpedagogisk hjelp skal så langt som mulig utformes i samarbeid med barnet og barnets foreldre, og det skal legges stor vekt på deres syn.

Lov om barnehagehager- spesialpedagogisk hjelp

Hva koster det?

All spesialpedagogisk hjelp er gratis.