Slik søker du barnehageplass - Tydal kommune

Slik søker du barnehageplass

Slik søker du barnehageplass

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars

Du kan også søke plass hele året, men for å få et mer "forutsigbart" barnehageopptak oppfordrer vi alle som vet de trenger barnehageplass i løpet av perioden august 2022 t.o.m. august 2023 om å søke til hovedopptaket. 

Nytt barnehageår starter 22. august 2022. 

Slik søker du

Du søker barnehageplass elektronisk i foreldreportalen Vigilo barnehage, og må registrerer en søknad for hvert barn.

For å søke må du logge på med elektronisk ID via ID-porten (MinID, BankID, BankID på mobil o.l.).

Vi gjør oppmerksom på at det er Chrome som må benyttes som nettleser når du skal søke barnehageplass. Det er dessverre ikke mulig å komme inn på skjemaet ved bruk av Safari eller Internet Explorer.​ 

Søk barnehageplass

Ta kontakt med styrer Unni Veiseth om du har spørsmål knyttet til søknaden. 

 

Tilbud om plass

Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden. Klikk på lenken i e-posten for å svare på tilbudet. Husk at du må logge deg på vi ID-porten. 

Frist for å svare er 8 dager. Svarer du ikke innen fristen mister du plassen. 

 

Endre eller si opp plass

Du må logge inn i foreldreportalen for å endre eller si opp plassen.

Endre eller si opp plass

Klage

Du har rett til å klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket. 

Klagen skal være skriftlig og sendes Tydal kommune. Kommunen vil undersøke saken og hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledig etter at søkere med prioritet etter barnehageloven § 13 er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold skal kommunen sende klagen til klageinstansen.

Les mer om saksbehandling og klagerett her: 

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage