Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Ungdata

 

Ungdata er en nettbasert ungdomsundersøkelse beregnet på ungdom i aldersgruppen fra 13 år og oppover.

 

Snarvei:


Undersøkelsen består av en grunnmodul (som er obligatorisk) og tilleggsmoduler som kommunen selv velger. Temaene spenner fra skole, familie og fritid til rus og kriminalitet. Resultatene fra en slik ungdomsundersøkelse vil kunne gi en bedre oversikt over oppvekstsituasjonen lokalt, og vil være nyttig i den løpende kommunale planleggings- og beslutningsprosessen.
 
Ungdata ble første gang gjennomført høsten 2011, og vil gjennomføres hvert tredje år.
 
Ungdata eies i fellesskap av ruskompetansesentrene i Norge og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

 

Oppdatert: 14.11.2012 09:44
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook