Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Eiendomsskatt 2018

 

Eiendomsskatt er skatt som betales på grunnlag av verdien av fast eiendom, verdsatt ved takst. Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning (er skatteobjekt).

EIENDOMSSKATT 2018
 
I medhold av lov om eiendomsskatt til kommune av 6. juni 1975, er det skrevet ut eiendomsskatt for alle faste eiendommer i Tydal kommune for året 2018.Eiendomsskatten skal skrives ut før 1. april.
Alle som står registrert som eier av taksert eiendom i kommunen, vil i løpet av våren motta et skjema som viser hvordan vi har beregnet taksten for eiendommen. Det vil også følge med en informasjonsbrosjyre
OFFENTLIG ETTERSYN
I henhold til eiendomsskattelovens §15 legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i Tydal kommunes servicekontor i tre uker fra 01.04.18.
Rådhuset, Tydalsvegen 125, mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.
KLAGE/KLAGEFRIST
 
Evt. klager sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret i Tydal kommune innen 6 uker, jfr. eiendomsskattelovens §19 første ledd.
Fristen for å klage er satt til 13.mai 2018. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om framsetting av klage sammen med taksten. 
 
 
TAKST
Taksten på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering. Vanligvis skjer dette etter 10 år. Det er sakkyndig eiendomsskattenemnd i kommunen som fastsetter takstene. Klager på takstene behandles først i sakkyndig nemnd. Hvis klager ikke får medhold, går klagen videre til klagenemnd. Klagenemnda kan prøve alle sider ved taksten, og kan også endre til skatteyters ugunst.
SKATT
Fastsetting av eiendomsskatten skjer på grunnlag av eiendomsskattetaksten. Taksten står normalt i 10 år, mens kommunestyret årlig bestemmer skattepromille og eventuelt bunnfradrag.
Kommunestyret i Tydal kommune har vedtatt følgende eiendomsskattesats for 2018:
-        Eiendomsskattesatsen er 2 promille for bolig- og fritidseiendommer
-        For alle andre eiendommer er eiendomsskattesatsen 7 promille.
Kommunestyret har for 2018 vedtatt et bunnfradrag på kr. 100.000 for boliger og fritidseiendommer. Dette påvirker ikke taksten, men trekkes fra før skatten beregnes.
For 2018 unntas bygninger som blir brukt til helårsboliger de 10 første årene etter oppføring. Gjelder nye boliger oppført etter 14.12.2017.
 
 
INNBETALING AV EIENDOMSSKATT
 
Faktura for eiendomsskatt sendes ut sammen med kommunale avgifter, i to terminer med betalingsfrist 20.05 og 20.11. Selv om du klager på eiendomsskatten skal den betales. Ved medhold i klagen betales tilgodehavende tilbake,mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.
Faktura for eiendomsskatt vil bli utsendt samtidig med årsgebyrer for kommunale avgifter ca. 20.04.2018 og 20.10.2018
VIKTIG:
Alle skriftlige henvendelser merkes med:
Eiendomsskatt, gårds- og bruksnummer, navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer hvor du kan treffes på dagtid.
KONTAKTINFORMASJON
Post:
Tydal kommune
Eiendomsskattekontor
Tydalsvegen 125
7590 Tydal
 
Telefon:
Servicekontoret 73 81 59 00
Åpent mandag-fredag 08.00 -15.30
 
Lenke til eDialog  For å benytte eDialog må du autentisere deg ved hjelp av ID-porten
 
 
 
 
​​​​
Oppdatert: 28.02.2019 14:15
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook