Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Rettssak

 

Rettssak er et formelt møte mellom to motstående parter, leda av en dommer som etter å ha hørt partenes forklaringer avsier en dom.

Snarveier: Domstol.no
Vi skiller mellom to typer rettssaker; sivile saker og straffesaker. Retten kan være satt med en eller flere juridiske fagdommere og lekdommere og eventuelt en jury – avhengig av hvilken domstol som behandler saken. Når retten er satt med mer enn én dommer, har man en meddomsrett. Det kan innkalles vitner for å få saken best mulig belyst, og retten kan også benytte seg av sakkyndige med spesialkompetanse på områder som saken berører. Avgjørelsen kan ankes av hver av partene til en høyere rettsinstans
Oppdatert: 07.01.2011 11:06
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook