Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Notarius publicus

 Notarius publicus (uttrykket kommer fra latin og betyr offentlig protokollfører) er i Norge betegnelsen på en offentlig tjenestemann som utfører notarialforretninger.

Utføring av notarialforretninger hører inn under tingretten. En typisk notarialforretning er borgerlig vigsel.

Lensmenn kan foreta notarialforretninger, men dette er i hovedsak begrenset til å bekrefte riktigheten av underskrifter og utstedelse av leveattester.​

Oppdatert: 07.01.2011 10:57
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook