Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Omsorgstjenester

 Kommunens omsorgstjeneste yter tjenester til kommunens befolkning etter Lov om Helsetjenesten i kommune, og Lov om sosiale tjenester.

Omsorgstjenesten består av sykehjem og hjemmesykepleie. Tjenestene har felles personell.
Du kan kontakte tjenesteleder omsorg om alle typer tjenester du ønsker hjelp til, som hjemmesykepleie, hjemmehjelp og vaktmester, plass på sykehjemmet, avlastning, korttidsopphold,  dag/nattopphold, matombringing, omsorgslønn, støttekontakt, trygdeleilighet, trygghetsalarmer osv.
 

Leder for omsorgstjenesten i Tydal er Heidi Selboe Welve. Hun kan treffes på hverdager fra 08-16. Telefon 73815810 / 73815806

                             Heidi Selboe Welve.jpg

Oppdatert: 07.02.2011 13:32
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook