Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Stønad til enslig forsørger

 Stønad til enslig mor/far skal sikre inntekt for de som har aleneomsorg for barn og bidra til at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.

Det er flere ytelser som er aktuelle dersom du er enslig mor eller far:

Overgangsstønad. Du kan få overgangsstønad dersom du ikke har mulighet til å forsørge deg selv på grunn av omsorg for barnet.

Du kan få stønad til barnetilsyn for å dekke kostnader knyttet til barnetilsyn i forbindelse med arbeid, utdanning eller når du er jobbsøkende.
 
Du kan få utdanningsstønad dersom du trenger utdanning for å bli i stand til å forsørge deg selv ved eget arbeid.
 
Du kan få tilskud til flytting for å komme i arbeid for å dekke faktiske reise- og flyttekostnader dersom du må flytte for å komme i arbeid. Det forutsettes at du ikke har mulighet til å få arbeid på hjemstedet, og utgiftene må være nødvendige og stå i rimelig forhold til omfang.
 
Her kan du finne mere informasjon:Stønad til enslig forsørger

 

Oppdatert: 11.08.2014 08:41
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook