Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Omsorgslønn

 Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan tildeles omsorgslønn.

Omsorgslønn gis uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen. Kommunen avgjør om omsorgslønn skal gis, og hvilket nivå lønnen skal ligge på. Kommunen kan ved utmåling av omsorgslønn ta hensyn til om den omsorgstrengende mottar hjelpestønad og/eller andre tjenester.
Det må søkes om tjenesten, og kommunen skal fatte vedtak. Vedtaket skal inneholde opplysninger om søknaden innvilges helt eller delvis. Hvis søknaden avslås, skal det opplyses om klagefrist og hvor klage kan sendes.
Hovedmålet med ordningen er å bidra til best mulig omsorg og at den som trenger hjelp i dagliglivet skal ha mulighet til å fortsatt bo hjemme.
Omsorgslønn kan ses som en form for oppvurdering av det ubetalte omsorgsarbeidet. Private omsorgsytere skal få noe betaling for det omsorgsarbeid de gjør. Betalingen dekker ikke nødvendigvis de reelle utgifter eller inntektstap for den som yter omsorgen.
 
 
 
Oppdatert: 28.12.2010 10:53
Tjenestebeskrivelser
 
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Nettstedskart
Tydal Kommune
7590 Tydal. Telefon: 73815900. E-post: postmottak@tydal.kommune.no Org.nr: 864983472. Følg oss på Facebook Facebook